absolvované homeopatické vzdělání – MUDr.Tomáš Karhan

1992-1993  Francouzská škola. Základní kurz C.E.D.H/Rhodon

1993- 1996 Anglická škola klasické homeopatie dle ECCH. Hahnemannova nadace.

1995             Dětská homeopatie dr. P. Herscu z USA.

1995-1997   Rakouská škola Kroměřížské kurzy. L.Drexler, S. Diez, B.Schmid, H.Ziller

1995-1998   Česká homeopatie .Bytové kurzy homeopata a léčitele p. B. Burkoně.

1996             Britská homeoopatie. Kurs dr. Malcolma a dr. Englishe z Velké Británie

1996-1999   Holandská škola. Kurzy nizozemskách lektorů pod vedením H. van der Zee a C. Hiwat.

2002             Letní škola  ČLHS Chetna Shuckla a Rob Bannan

2003-2007  Letní školy ČLHS Will Taylor

2003-2006  Americká škola Will Taylor

2005-2009  Izraelská škola Homeopatie a kabala, Rabín,dr.Chaim Rosenthal.

 

 Účast na mezinárodních homeopatických kongresech

2007 Mezinárodní kongres CEDH Lyon, Francie

200  1.Světový kongres klasické homeopatie LMHI Oostende, Belgie

2009 2. kongres dětské klasické homeopatie, Badenweiler, SRN/ Narayana

2010  3. světový kongres dětské klasické homeopatie, dtto

2011   4. světový kongres klasické homeopatie dtto

2012   Mezinárodní kongres klasické homeopatie  Washington,USA

2012  Světcvý kongres LMHI Nara, Japonsko

2013  Světový kongres LMHI Quito, Ekvador

 

Podrobněji:

V roce 1992-1993 proběhl druhý běh základního kurzu homeopatie  podle metodiky francouzského vzdělávacího institutu C.E.D.H. Závěrečná zkouška se konala pod patronací Ústavu pro další vzdělávání lékařů. Kurz vedl  MUDr. Miloš Rýc. Naučili jsme se znát více než stovku léků a  podávat je  hlavně u akutních stavů. Najednou zde byly účinné medikamenty třeba na růstové bolesti končetin u dětí . (Vědecká medicína radí balit holeně do vaty). Prvně v životě mi pacienti řekli, že je přešla během jednoho dne alergická rýma( alespoň na čas,přířina je hlouběji). Děti s planými neštovicemi se vracely do školky uzdravené už po týdnu namísto dřívějších dvou až tří týdnů. Modřina na oku mizela během několika hodin v rozporu s vědeckými poznatky týdenního hojení.

Od roku 1993- 1996 probíhalo tříleté vzdělávání  u Hahnemannovy nadace podle britského modelu Londýnské školy klasické homeopatie. Našimi lektory byli přední britští homeopati pod vedením Petera Chappella a Roba Bannana. Učili nás nejen homeopaticky léčit, ale intenzivně nám vštěpovali i principy celostního – holistického vnímání světa, filosofii oboru. Bylo to převratné.  Mnohým z nás se změnila životní filosofie, nejen pohled na možnosti konzervativní medicíny. Učili jsme se vnímat svět v mnoha souvislostech. Začali jsme se u Britů sami homeopaticky léčit. Mizely pak naše bytostné strachy. Spontánně pak můžete ze dne na den přestat definitivně kouřit. Bez abstinenčních příznaků. Ta závislost totiž náhle bytostně vadí. Podání drobných sladkých kuliček o vysoké potenci vede mysl k vnitřní svobodě.

V roce 1995 proběhl v Kostelci u Zlína kurs dětské homeopatie vedený dr. Paulem Herscu, Američanem rumunského původu. Kvalitní homeopat, který nejvíce zapůsobil představením léku na hrůzu, Strammonium. Ceaušescova komunistická říše  mu byla asi rodnou učitelkou.

V roce 1996 pak intenzivní kurz britské lékařské klasické homeopatie dr.Malcolma a dr. Englishe z Velké Británie pořádaný Mgr. J. Čehovským.

V roce 1995 probíhala  již dobře zavedená  rakouská homeopatická  škola  v Kroměříži. Byla  vedena rakouskými lékaři  podle evropské sjednocené metodiky ECH.  Absolvovali jsme čtyřstupňové kurzy garantované opět ÚDVL Praha  (postgraduální vzdělávání lékařů). Na kurzy jsme se ale znovu vraceli.  „Teď si dám znova druhý kurz, příště zas trojku. Rakouská škola měla naprosto neopakovatelné kouzlo.  Z české strany k jejich zdaru přispívali zejména MUDr. Pavel Běleš a MUDr. Josef Kreml.

V letech 1995-1997 byla zajímavou zkušeností účast na homeopatických seminářích Česká homeopatie  léčitele a homeopata pana Bedřicha Burkoně. Včetně závěrečného repertorizačního kurzu v Křemži.

Po roce 1998 byli někteří z  nás vybráni  jako lektoři vzniklé Homeopatické školy ČLHS. Rakouští  učitelé  nás několik let připravovali pro samostatné přednášení oboru v připravované české lékařské škole klasické homeopatie. Naše krátké  tématické přednášky v Kroměříži si Rakušané nechávali tlumočit do němčiny a přátelsky je pak s námi hodnotili.Nejen obsahově, didakticky,  ale i rétoricky.

V roce 1996 jsme absolvovali specializační písemnou zkoušku z oboru homeopatie, která měla být součástí  připravované nástavbové atestace z homeopatie. Zejména po příchodu psychiatra  MUDr. Ivana Davida do funkce ministra zdravotnictví ČR nabyla na síle intenzivní snaha o likvidaci homeopatie jako lékařské disciplíny v naší zemi. Homeopatická společnost byla vyloučena z Lékařské společnosti J.E.Purkyně, byli jsme ostrakizováni v tisku . Zdůvodňovalo se to údajnou nevědeckostí oboru.  Česká lékařská homeopatická společnost začala pak pracovat jako občanské sdružení . Práce pod vnějším tlakem odpůrců zvýšila ovšem intenzitu našeho homeopatického úsilí.

Od roku 1996 zde čtyři roky působila Holandská škola klasické homeopatie. Vedli ji dr. Harry van der Zee a Corie Hiwat, šéfredaktoři mezinárodního časopisu  Homeopatic Links a jejich kolegové.  S pomocí videozáznamů  mnoha případů nizozemských kolegů jsme pronikali i do technik odběru případů, trénovali empatické přiblížení  pacientovi, studovali řeč těla, analyzovali společně  živé případy.
E xpertní  počítačové programy  tvořené přímo pro homeopatii prohloubily analýzu klinických případů dosud nevídaným způsobem.  PC programy pomáhají rozšířit významně paletu ordinovaných  homeopatických léků. Soustředily velkou knihovnu stovek homeopatických knih. Umožnily rychlé vyhledávání  konkrétních informací z nich. Programy Radar a Mc Repertory jsou stále zdokonalovány.
Prof. dr. Will Taylor  z USA  nás ve své škole od r. 2OO3- 2007 intenzivně učil s pomocí této metodiky znát a užívat  i nové zdánlivě malé léky  a dokreslovat korektně jejich lékové obrazy, využívat nových postupů podle analýzy blízkých léků.Osvojovali jsme si práci s programem Radar.Základem ale vždy zůstane empatický přístup k pacientovi a hojná léčebná praxe.  I to nám Will nabídl v maximální míře.

V období 2005-2009 probíhal v Praze kurz  ředitele Izraelské homeopatické školy dr. Chaima Rosenthala na bázi kabaly. Pětinásobný intenzivní zážitek nám ukázal,že proudy vědění různých systémů z celého světa mají hluboký společný základ. Z evropských pramenů s nimi koresponduje právě klasická homeopatie německého učence Samuela Hahnemanna.

Současně se  dvěma školami , americkou a izraelskou zde běžely prezentační víkendové přednášky Massima Mangialavoriho, Jeremyho Sherra , Ressie  Moonen, Frederyka Schroyense, Harryho van der Zee a řady dalších světově uznávaných homeopatů.

Každoroční týdenní Letní školy klasické homeopatie ČLHS mají mnohaletou tradici. Konají se na různých místech  v rekreačních oblastech Česka. Jména jako Jan Scholten, Chetna Shuckla, Rob Bannan,  Louis Klein, Roberto Petrucci doplňují skvělou plejádu inspirujících homeopatických učitelů.

Po roce 2OO3 byla obnovena tradice letních kroměřížských setkání  s rakouskými  kolegy.  Jejich otevřený přístup k nám , upřímné lidské přátelství , umocňuje téměř dvacet let homeopatické blízkosti . Homeopatičtí lékaři Suzanne Dietz, Bernhard Schmid, Poldi Drexler a Hans Ziller navázali dávno přetrženou tradici  společné  cesty. Takto lidsky se nám, myslím, přiblížil ještě jen Will Taylor z USA.  Ostatní zůstali laskavými a korektními Evropany či Indy.

Někteří z nás se vydávají do světa za mimořádnými homeopatickými setkáními podle vlastní volby. Itálie, Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Indie, Japonsko, USA, Ekvador, Nový Zéland