o klinice

o klinice

Homeopatická klinika Arnica vznikla v roce 1994. Zabývá se léčbou dětských i dospělých pacientů.

Léčí zejména nemoci a stavy chronické a opakované. Pomáhá rovněž v řešení akutních obtíží a nemocí, zejména tam, kde je možné vyhýbat se chemickým lékům nebo výrazně snížit míru jejich podávání.

U dětí řešíme nejčastěji problémy s imunitou jako opakované nemoci dýchacích cest, recidivující záněty středního ucha, opakované angíny,  recidivující záněty močových cest, obtížné ekzémy, noční pomočování, noční děsy. Dále obtíže v chování, různé formy strachů a úzkostí.

U dospělých pacientů je spektrum obtíží pochopitelně jiné, mnohem pestřejší.